top of page

ÇALIŞTAY

KONULARI

STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Şirketlerin tepe yönetim ekipleriyle vizyon oluşturma ve o vizyona ulaşabilmek için kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlendiği çalıştaylar.

İletişim için..

DEĞİŞİM ÇALIŞTAYI

Şirketlerin tepe yönetim ekipleriyle, organizasyonu geleceğe taşıyacak değişim ve dönüşüm projelerinin oluşturulduğu, aksiyon planlarının hazırlandığı çalıştaylar.

İletişim için..

İNOVASYON ÇALIŞTAYI

Şirketlerin tercihe bağlı departmanları ve ekip üyelerinin katılımıyla; yaratıcı ve yenilikçi iş süreçleri, ürün veya hizmetlerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olan çalıştaylar

İletişim için..

ETKİN TAKIM OLMA ÇALIŞTAYI

Şirketlerin tercih edeceği ekiplerin katılımıyla etkin takım olma dinamiklerini harekete geçirmek için bireysel ve grup aksiyonlarının planlandığı ve takip edildiği çalıştaylar. 

İletişim için..

Please reload

bottom of page